EKO KONG d.o.o. Nova Gradiška

SAZNAJ O NAMA

Trgovačko društvo ″EKO KONG″ d.o.o. za komunalne djelatnosti,, Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška registrirano je dana 13. 12. 2013.g. temeljem Rješenja o upisu osnivanja društva s ograničenom odgovornošću pod poslovnim Tt- 13/5598-2 sa slijedećim djelatnostima:

 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, hlađenje i ventilaciju
 Građenje, održavanje, rekonstrukcija i adaptacija objekata komunalne infrastrukture
 Održavanje zelenih površina
 Održavanje čistoće
 Održavanje javnih površina
 Tržnica na malo
 Javna rasvjeta
 Prodaja pogrebne opreme
 Izrada grobljanskih objekata
 Održavanje groblja i krematorija,te obavljanje pogrebnih poslova i prijevoza pokojnika
 Higijeničarska služba ( hvatanje pasa i mačaka lutalica)
 Obavljanje dimnjačarskih poslova
 Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
 Sakupljanje oporaba i / ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada),
odnosno djelatnosti gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
 Sakupljanje otpada za potrebe drugih
 Prijevoz otpada za potrebe drugih
 Posredovanje u organiziranju oporabe i /ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 Sakupljanje otpada za potrebe drugih
 Djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem prometu
 Prijevoz za vlastite potrebe
 Iznajmljivanje i davanje u zakup ostalih strojeva,opreme i materijalnih dobara
 Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu
 Održavanje i popravak motornih vozila
 Naplata parkiranja parkiranja, nadzor i čuvanje vozila na parkiralištu, premještanje i održavanje nepropisno parkiranih i zaustavnih vozila ili njihovo blokiranje, te održavanje znatno oštećenih i napuštenih vozila
 Održavanje parkirališta, prometnica i javnih gradskih površina, te ucrtavanje horizontalne prometne signalizacije
 Upravljanje i održavanje športskih objekata
 Računovodstveni poslovi
 Kupnja i prodaja robe
 Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 Zastupanje tvrtki

EKO KONG
Temeljni kapital društva : 20.000,00
Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 28. listopada 2013. godine uređeno je kako organe društva čine:
1. Uprava, koja se sastoji od jednog člana uprave, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno bez ograničenja
2. Nadzorni odbor , koji ima tri člana, koje imenuje Skupština na mandatno razdoblje od četiri godine.
3. Skupština , koju čini jedini osnivač- Grad Nova Gradiška, do pristupa drugih članova, Nadzorni odbor.

Član Uprave: Vlado Ivković, dipl.oec.
Osnovna djelatnost trgovačkog društva EKO KONG d.o.o. za komunalne djelatnosti,
Nova Gradiška: 3810 – uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika.